Библиотека

..

БИБЛИОТЕКА


Към читалище "Н.Й.Вапцаров 1873” в Тутракан функционират два отдела - за възрастни и за деца, разположени в отделни помещения с общ фонд от  64910 тома, читателите средно годишно са - 1300, заетата  литература - 32300 тома. Библиотеките включват фондохранилище и читалня.
Необходимо е попълването на библиотечния фонд с нова литература от  различни отрасли:  педагогика, право, физика, химия, техника, художествена и детска литература.  Провеждат се културно-просветни събития свързани с интересите на потребителите. Библиотеката  работи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България», което дава възможност  на потребителите за безплатен достъп  до информационни услуги в Интернет и  чрез мрежата на българските обществени библиотеки. От края на 2011 г. Читалищната библиотека  е обучителен център  по  Програма „Глоб@лни библиотеки - България». В провежданите обучения са включени библиотекари, читалищни секретари и  председатели на ЧН. Предоставят се услуги  в областта на е-здраве, е-култура, е-заетост, е-образование: Проверка на здравен статус, лабораторни изследвания, информация свързана с учебния  процес и др.