Народно читалище ТутраканДобре дошли
НЧ "Н. Й. Вапцаров 1873” - Тутракан
Image 01

Читалището е основано през далечната 1873 г. в гр. Тутракан под името „Возрождение“ от учителя Неделчо Балкански и от родолюбиви българи. Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета му и неговото легитимиране пред обществото. През своята 140-годишна история, тутраканското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността  и през годините е спечелило доверието на  хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалището се уповава на своите корени като национална, социална, културна, образователна и информационна организация и отговаря на предизвикателствата на днешния свят. То  организира своята дейност, като спазва основните принципи в Закона за народните читалища. Поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен орган – Общото събрание и от законно избрано читалищно настоятелство. .

****************************************************************************************************************

Image 02