Настоятелство

..

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 • адв. Елка Стефанова Горанова - Председател
 • Петя Василева Князова-Василева - член
 • Калина Гръничарова – член
 • Елена Иванова Атанасова - член
 • Еркин Кемал Каранасуф - член
 • Дияна Милчева Гогова         - член
 • Валентина Стоянова Христова –член
 • Светлана Тодорова Петкова – Секретар

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

  • Пламена Петрова Драгнева – Председател
  • Десислава Петкова Денева – член
  • Маргарита Иванова Косулиева – член