Профил на купувача

.

====================================================

 

Image 02

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

15.02.2019

 

 

1- ПОКАНА 

 

====================================================

 

Image 02

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за “Избор на изпълнител за доставка на микробус по проект „Читалището - извор на култура и ценности“ финансиран по ДБФП №
19/321/ 01639 от 19.12.2013

 

 

1- ПОКАНА
2- Документация
3- П Р О Т О К О Л  №1
4- ПОКАНА
5- П Р О Т О К О Л 

 

 

====================================================

 

Image 02

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1873”
в град Тутракан"

 

 

 

1- РЕШЕНИЕ
2- Обявление
3- Документация
4- Отговори на зададени въпроси
5- П Р О Т О К О Л  №1
6- П Р О Т О К О Л  №2
7-
СЪОБЩЕНИЕ - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
8- П Р О Т О К О Л  №3
9- РЕШЕНИЕ №4
10- РЕШЕНИЕ №5
11- ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
12- ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

====================================================

 

 

Image 02
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет - “Избор на изпълнител за извършване на ремонт на читалище „Н.Й.Вапцаров-1873” в град Тутракан”

 

 

 

1- РЕШЕНИЕ
2- Обявление
3- ДОГОВОР
4- Документация
5- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ -> СВАЛИ

 

Отговори на  зададени въпроси по Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на читалище „Н. Й. Вапцаров – 1873” в град Тутракан”:


1 ->
Отговори на зададени въпроси
2 ->Отговори на зададени въпроси
3 ->П Р О Т О К О Л  №1
4 ->П Р О Т О К О Л  №2
5 ->СЪОБЩЕНИЕ - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
6 ->П Р О Т О К О Л  №3
7 ->РЕШЕНИЕ
№3
8 ->Информация за сключен договор

 


 

 

 

====================================================