Състави и групи

..

СЪСТАВИ И ГРУПИ

 1. ТФ „ДУНАВСКА МЛАДОСТ” в три възрастови групи – подготвителна,  деца и младежи. – 7-40 г.
 2. ВГ „Северина” – 40-60 г.
 3. ФВТС „Детелини” – 60-70 г.
 4. ВИГ „Акустика” – ученици
 5.  ТС „Борис Илиев” – 18-60 г.
 6. Мажоретен състав -8-18 г.  
 7. Школа по китара – 9-18 г.
 8. Вокална група - деца
 9. Клуп по приложно изкуство -7-14 г.
 10. Клуб „Млад приятел на книгата”- 7-14 г.
 11. Мъжки оркестър - 30-50 г.